Jak to tam vstříknout?

Constructor injection
public function __construct(IMailer $mailer)
Method injection (inject* metoda)
public function injectMailer(IMailer $mailer)
Property injection (@inject anotace)
/** @var \Nette\Mail\IMailer @inject */
public $mailer;
Co kde použít? Presenter Služba Komponenta s továrnou
Konstruktor 1)
Metoda inject 3) 2) 2) 3)
@inject 3)

1) pouze v konkrétních presenterech, nikoliv v Base* presenterech

2) je nutno zapnout v neonu inject: true u dané služby/komponenty

3) vhodné pouze u Base* tříd jako BasePresenter nebo BaseControl

- doporučeno
- klidně použijte
- vyvarujte se
- vážně nedoporučeno

Co tam vstříknout?

(uvedenou třídu/rozhraní vždy vyžádejte dle postupu vlevo)

Cache (doc)
//ve $storage je injectované IStorage
$cache = new Nette\Caching\Cache($storage);
$cache->load($key);
HTTP (doc)
HTTP požadavek Nette\Http\IRequest
 • getUrl() - Nette\Http\UrlScript
 • getHeaders() - pole hlaviček
 • getHeader($header)
 • getCookie($key, $default = NULL)
 • getRemoteAddress()
 • ...
HTTP odpověď Nette\Http\IResponse
 • setCode($code)
 • setCookie($cookie, $value, $expire, ...)
 • setHeader($header, $value)
 • isSent()
 • ...
Maily (doc)
Vyžadujte Nette\Mail\IMailer
//v $mailer je injectnuty IMailer
$message = new Nette\Mail\Message();
$message->addTo($to);
...
$mailer->send($message);
Session (doc)
Vyžadujte Nette\Http\Session
//v $session je injectnute Session
$section = $session->getSection($mySection);
$section->key = $value;
Databáze (doc)
Vyžadujte Nette\Database\Context
Uživatel a zabezpečení (doc)
Uživatel Nette\Security\User
 • isLoggedIn()
 • getIdentity()
 • getRoles()
 • isInRole($role)
 • isAllowed($resource, $privilege)
 • login($id = NULL, $password = NULL)
 • logout($clearIdentity = FALSE)
Autorizátor Nette\Security\IAuthorizator
Autentikátor Nette\Security\IAuthenticator
User storage Nette\Security\IUserStorage
Aplikace
Aplikace Nette\Application\Application
 • getPresenter() - vrátí aktuální presenter
Router Nette\Application\IRouter
 • constructUrl($appRequest, $refUrl) - vytvoří URL pro aplikační požadavek
LinkGenerator Nette\Application\LinkGenerator
 • link($dest, $params) - vytvoří URL pro presenter a parametry
Šablony
Nette\Application\UI\ITemplateFactory
 • createTemplate($control = NULL) - vytvoří šablonu, kterou znáte z presenteru
Nette\Bridges\ApplicationLatte\ILatteFactory

Nette DI cheatsheet (2.3)

< back PDF